پناهندگان در بحران کرونا: توصیه های پزشکی (به زبان های آلمانی، فارسی، روسی، عربی و انگلیسی)

این ویدیو یک راهنمای پزشکی برای دوران کرونا و برای پناهجویانی است که آسیب های روحی دیده اند. KORREKTUR: In einer früheren Version dieses Video wurde … source Favorite0